Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Η χρονιά που χάσαμε!

Ποιος το φανταζόταν ότι ο νέος χρόνος θα μας έφερνε έναν τόσο εχθρικό επισκέπτη!

Για την χρονιά που μας έκλεψε....