Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015

Ανακαλύπτοντας υλικά!Autumn 2015

Αρχίζοντας να φιλτράρω εμπνεύσεις για το φθινόπωρο...

Ερωτεύτηκα υλικά για βίνταζ και σοφιστικειτιντ κοσμήματα...